>> Steun Hoehel en zet etwa in tgast'nboek ! <<
 

 'Google.com' kan niet lachen met de Westvlaamse parodie 'Hoehel.he'

 

26 July 2005 - Google start GEEN rechtzaak tegen www.hoehel.be !

"Namens cliŽnte kunnen wij u als volgt berichten.

CliŽnte handhaaft haar positie en vraagt hiervoor opnieuw om uw begrip. Zij zou het dan ook op prijs stellen indien u alsnog bereid zou zijn uw website aan te passen. Om haar moverende redenen heeft cliŽnte echter besloten vooralsnog af te zien van het treffen van juridische maatregelen. CliŽnte behoudt zich uiteraard alle rechten voor.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geÔnformeerd te hebben."
 

Zie ook:
Hoehel.be in de geschreven pers: Het Nieuwsblad | Het Laatste Nieuws (PDF)| De Standaard (PDF) | Het Volk |
Hoehel.be op de radio: Q-music | Radio 2 W-VL | Radio Donna | Radio Exclusief

Hoehel.be op TV: Focus TV

- - - - - - - - - - - - - - -

30 April 2005 - Reaktie van www.hoehel.be

Google ku nog assan nie lachen met us kluchtje....
Ken nu al nen twidden meel gekregen om Hoehel.be te slut'n. Deze ki van Ollanders.

Moa... we goan deure want ze moet'n moa eerst nen goeien reden vienden voa de site te sluten, want:
1) ParodieŽn zien in BelhiŽ vriegesteld van kleems*
2) 't Is gin commerce. 'k verdien'n der nietink mee.
3) De twi woord'n "Google" en "Hoehel" trekken toch echt nie echt ip mekaar?
4) Tuterlik van 't logo trekt ter wel ip, moa Google et moa ip 21/03/05 da loaten beschermen. Bitje loate...

Google makt zich azo nie vrť sympatiek asje wit da Google's winste in den 1e nelft van 2005 ver4voudigd is tot 369 miljoen dollars.
Dat dien mega-winst ten dele door 't succes van Hoehel is, da's biena zeker.
Moa, Mr. Google, geen dank! Lat geweun us westvlams kluchtje bestoan.

Want - voa 't mi de woord'n van Flip Kowlier te zeg'n - oi hie peist dak ik mie goa loaten doen,...
Nog ne welgemeende ... !

En, hoehelaars, stief bedankt voa de geestige berigten in tgast'nboek !!
Hoehel bluft deuregoan, want.... 't es e graptje, ť !

Joachim - Hoehel.be

PS: Ip aanroaden van junder, e kik alvast <www.jagoe.be> vaste geleid.
Voa tgeval da Google bluft moeilik doen, kanne kik nateurlik wok altid zwoare reklam goan moaken voa nandere zoekmasjien ! ;-)

*: Auteurswet Afd. 5, Art. 22, ß1 - 6

Zie ook media-steun:
Hoehel.be in de geschreven pers: Het Nieuwsblad.be | Het Laatste Nieuws (lees artikel) | ZDnet.be
| VRT Nieuws | De Standaard.be | Het Belang van Limburg.be | Gazet van Antwerpen.be | Het Volk.be | Tijdnet T-Zine
Hoehel.be op de radio: Dekkers & Ornelis op Q-musis (MP3) | Studio Brussel | Radio 2 W-VL | Radio Mango | Stadsomroep Brugge | Radio Exclusief | TRO FM Torhout (MP3)

- - - - - - - - - - - - - - -

20 April 2005 - Bezwaar Google, Inc. tegen www.hoehel.be

Op verzoek van cliŽnte, Google, Inc. ("Google"), vragen wij uw aandacht voorhet volgende.

CliŽnte heeft geconstateerd dat u gebruikt maakt van de website www.hoehel.be. Deze website komt in zijn geheel in hoge mate overeen met Google's website. Met name de gebruikte kleuren, lettersoort, opmaak en het ontwerp vertonen sterke gelijkenis met Google's website.

Op 15 juni 2004 heeft Google u reeds gewezen op de bezwaren die zij heeft tegen uw website. U heeft daarop geantwoord middels een e-mail bericht. Google heeft ons verzocht u, naar aanleiding van dit bericht, nogmaals te benaderen.

Google is eigenaar van (onder andere) het woord- en beeldmerk GOOGLE. Dit merk wordt door Google al geruime tijd op zeer intensieve en succesvolle wijze wereldwijd gebruikt. Er zijn door Google in de loop van de jaren grote marketing inspanningen gedaan, welke gepaard zijn gegaan met de daarbijbehorende financiŽle investeringen, om de herkenbaarheid van het merk GOOGLE te vergroten. Als gevolg daarvan genieten het merk GOOGLE aanzienlijke bekendheid.

Google heeft het merk uiteraard ook beschermd door het (onder andere) te laten inschrijven in de merkenregisters van de Benelux en de Europese Unie. Bijgaand treft u kopieŽn aan van de publicaties van deze inschrijvingen.

Uw, hierboven genoemde, website stemt overeen met het merk en de website vanGoogle. Hierdoor zou bij het publiek verwarring kunnen ontstaan en trekt u zonder rechtvaardiging voordeel uit de bekendheid van Google's merk en website. Tevens doet het gebruik van uw website afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk van Google.

In uw e-mail schrijft u dat de reactie van Google u verbaast daar u de website www.hoehel.be ziet als een promotie voor Google's diensten. Google hoopt echter dat u begrijpt dat, voor de bescherming van haar merken, het merkenrecht bepaalt dat Google consequent moet optreden tegen ongeoorloofd gebruik door derden van haar merken. Om derden erop te wijzen hoe zij op de juiste wijze gebruik kunnen maken van Google's zoekmachine heeft Google op haar website "Google Gebruiksbepalingen" gepubliceerd. Deze gebruiksbepalingen kunt u vinden onder
http://www.google.nl/intl/nl/terms.html. In deze bepalingen staat ook beschreven hoe u op de juiste wijze een Google zoekvenster aan uw website kunt toevoegen.

Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u uw website zodanig aan te passen dat deze niet leidt tot verwarringsgevaar bij het publiek, geen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de bekendheid van Google's merk en website en geen afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van Google's merk. Dit betekent dat zowel de gebruikte kleuren, lettersoort, opmaak en het ontwerp aangepast dienen te worden.

Google hoopt op uw begrip en medewerking en een snelle afwikkeling van deze zaak. Graag zien wij uw reactie voor 12 april a.s. tegemoet.

- - - - - - - - - - - - - - -

15 Juni 2004 - Eerst klacht van Google tegen www.hoehel.be

Zie ook: June 15, 2004 - Infringement of Google's trademark rights on http://www.hoehel.be/